Tuesday, May 21, 2013

Kelinik (pesakit luar)

Kelinik Kg Pandan,
Pesakit (luar) berkunjung ke Kelinik Kg Pandan (WP).
(1) 22/Mei/2013
(1) 9.00 pesakit daftar (pesara).
(2) 9.20 ambil darah.
(3) 12.50 doktor belum panggil lagi.
(4) 12.51 dan pasakit pun baleklah rumah untuk rehat kerana badan tak larat, dengan sedih.

KOMEN:
Nampaknya kelinik ini terlampau sibok sangat dengan kakitangan yang ramai, sampai tak larat untuk melayani pelanggan yang berkunjung kekelinik tersebut, tapi nampaknya masih tidak dapat mencapai KPI untuk pesakit.
Bolehlah Menteri Kesihatan baru semak dan tinjau kelinik ini ? . 

Sunday, May 19, 2013

Surah QAF{50}
Qaf 1~45.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Qaaf. Perhatikan lah Quran yang mulia.
2. Tetapi mereka hairan lantaran datang kepada mereka seorang pengancam dari antara mereka. Maka berkata orang-orang yang tidak mahu percaya; “ini satu perkata yang anih !”
3. “Apakah kalau kami sudah mati dan jadi tanah (kami akan dibangkitkan) ? yang demikian satu kembalinya yang jauh”.
4. Sesugguhnya kami mengetahui apa-apa yang dimakan oleh bumi dari (badan) mereka, dan disisi kami ada satu kitab yang dipelihara.
5. Bahkan mereka dustakan kebenaran, tetakala (keenaran) itu datang kepada mereka, lantaran itu mereka (berada) dalam keadaan yang membingongkan.
6. Maka tidaklah mahu mereka melihat kelangit yang diatas mereka, bagaimana kami dirikan nya dan kami hiasinya, sedang ia tidak mempunyai belahan-belahan?.
7. Dan bumi itu, kami hamparkan dia, dan kami cukupkan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya tiap-tiap macam yang bagus.
8. Sebagai satu pemandangan dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mahu kembali (kepada Allah).
9. Dan kami turunkan dari langit-langit air yang berbahagia, lalu kami tumbuhkan dengan nya beberapa kebun dan biji-biji yang akan diketam.
10. Dan (kami jadikan) pohon-pohon kurma keadaanya panjang-panjang, ia mempunyai siang yang bertumpuk-tumpuk.

11. Sebagai satu pemberian kepada hamba-hamba (kami) dan kami hidupkan dengan nya tanah yang mati, demikianlah (hal) bangkitan (dari kubur).
12. Sebelum mereka itu, kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tasmud telah dustakan (Rasul-Rasul).
13. Dan Aad dan Karum dan saudara-saudara Lut.
14. Dan penduduk Aikah dan kaum Tubba, semuanya telah dustakan Rasul-Rasul, oleh kerananya tepatlah ancaman ku (atas mereka).
15. Maka apakah kami telah lemah lantaran pembikinan yang pertama? tidak !  tetapi mereka dalam keraguan-keraguan tentang pembikinan yang baharu.
16. Dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik kan oleh hati-hati nya, kerana kami lebih dekat kepada nya daripada urat lehernya.
17. (Ingatlah) tetakala dua malaikat penerima amal mencatit (dengan) duduk dikanan dan dikiri.
18. Tidak satu pun omongan yang ia ucapkan, melainkan disisinya ada penjaga yang tersedia.
19. Dan akan datang sakaratul maut dengan (menunjukkan) kebenaran, iaitu yang pernah engaku berpaling daripadanya.
20. Dan (akan) ditiup disengkala, itulah hari yang diancamkan.

21. Dan tiap-tiap jiwa akan datang, sedang bersamanya ada seorang pengiring dan seorang saksi.
22. “Sesungguhnya adalah engkau dalam kelalaian tentang ini, maka kami bukakan dari mu tutupan mu, lantaran itu, penglihatan mu pada hari ini tajam”.
23. Dan berkata peneman nya; “inilah dia apa yang disisi ku dihadirkan”.
24. “Campak kan lah kedalam neraka tiap-tiap orang  yang tidak mengenang budi, yang menolak kebenaran”.
25. “Yang demikian kebanyakan, yang melewati batas, yang ragu-ragu”.
26. “Yang menyekutukan tuhan lain kepada Allah, oleh kerana itu campakkan lah dia kedalam azab yang sangat”.
27. Teman nya berkata; “hai Tuhan kami ! aku tidak sesatkan dia tetapi ialah ia (sendiri) didalam kesesatan yang jauh”.
28. Ia berfirman; “janganlah kamu berbantahan disisiku, kerana sesungguhnya aku telah beri lebih dahulu ancaman kepada kamu”.
29. “Tidak akan diubah janji itu disisi ku, kerana bukanlah aku penganyanyai terhadap hamba-hamba (ku).
30. (Ingatlah) hari yang kami akan bertanya kepada jahanam; “sudahkah engkau  penuh?” dan ia akan menjawab; “apakah ada tambahan?”.

31. Dan didekatkan syurga itu bagi orang-orang yang berbakti, tidak jauh.
32. “Inilah apa yang dijanjikan untuk kamu untuk tiap-tiap orang yang bertaubat yang menjaga (batas-batas)”.
33. (Iaitu) orang yagn dikota, kepada (Tuhan) pemurah didalam keadaan tersembunyi  dan menghadap dengan hati yang bertaubat.
34. “Masuklah kedalam (syurga) itu dengan selamat, itulah hari kekalan”.
35. Bagi mereka ada padanya apa yang mereka kehendaki, tetapi disisi kami ada tambahan (lagi).
36. Dan beberapa banyak kaum yang kami telah binasakan sebelum mereka ini yang mereka itu lebih kuat daripada mereka ini, sehingga mereka itu mengelilingi negeri-negeri, adakah (bagi mereka ini) tempat pelarian ?
37. Sesungguhnya ditentang itu ada peringatan bagi pendengaran (nya) sedang ia memerhatikan.
38. Dan sesungguhnya kami telah jadikan langit-langit dan  bumi dan apa-apa yang ada diantara kedua-dua nya dalam enam masa, tetapi tidak menyentuh kami sedikit pun kelelahan.
39. Oleh kerana itu hendaklah engkau bersabar atas apa-apa yang mereka katakan, dan beribadatlah dengan memuji Tuhan mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbebnam(nya).
40. Dan berbaktilah kepada nya (dalam) sebahagian dari malam dan diakir-akhir sembahayang.

41. Dan dengarkan lah (pangilan) pada hari penyeru itu menyeru dari tempat yand dekat.
42. (Iaitu) hari yang mereka akan dengar teriakan itu dengan yakin, itulah hari keluaran (dari kubur).
43. Sesungguhnya kamilah yang meghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah tempat kembali.
44. (Iaitu) hari yang akan terbelah bumi buat mereka (keluar) dalam keadaan terburu-buru, yang demikian itu satu pengumpulan yang mudah atas kami.
45. Kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka katakan, dan bukanlah engkau pemaksa yang berkuasa atas mereka, oleh itu, ingatlah dengan Quran siapa-siapa yang takut kepada ancaman ku. 

[Ulasan][Penutup][Previous][Next] 

Al-Hujjurat
{49}
Al-Hujjurat (bilik-bilik) 1~18.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, tetapi hendaklah kamu berbakti kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mendengar, mengetahui.
2. Hai orang-orang yang beiman ! janganlah kamu angkat suara-suara  kamu lebih daripada suara nabi, dan janganlah kamu keraskan omongan kepadanya, sebagaimana sebahagian kamu keraskan terhadap sebahagian, kerana khuatir akan gugur amal-amal kamu, pada hal kamu tidak sadar.
3. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan rasul-rasul mereka disisi Rasul Allah, merekalah orang-orang yang telah diuji oleh Allah hati-hati mereka untuk berbakti, bagi mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar.
4. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil mu dari luar bilik-bilik itu, kebanyakan dari mereka tidak mengerti.
5. Pada hal kalau mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, nescaya adalah yang demikian lebih baik bagi mereka, tetapi Allah itu pengampun penyayang.
6. Hai orang-orang yang beriman ! jika datang kepada kamu seorang pasik dengan mambawa satu khabar. Maka selidikilah, supaya kamu tidak berbuat suatu kepada satu kaum lantaran tidak tahu, lalu kamu jadi menyesal atas apa-apa yang kamu telah kerjakan.
7. Dan ketahuilah bahawa diantara kamu ada RasulAllah, jika ia turut (kemahuan-kemahuan)  kamu dalam kebanyakan urusan, nescaya kamu akan jatuh dalam kebinasaan, tetapi Allah jadikan iman itu kecintaan kamu, dan ia hiasi nya dalam hati-hati kamu dan ia jadikan kekufuran dan perlewatan batas dan derhaka itu kebencian kamu – merekalah orang-orang yang berlaku lurus.
8. Sebagai kemurahan dari Allah dan (sebagai) satu nikmat, kerana Allah itu mengetahui, bijaksana.
9. Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berkelahi. Maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi jika salah satu dari keduanya melewati batas terhadap yang lainnya.  Maka perangilah yang melewati batas itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Maka bila mana ia sudah kembali, damaikan lah anara kedua-kedua nya dengan adil, dan berlakulah adil kerana Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.
10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak lain melainkan bersaudara, lantaran itu. Damaikan lah antara dua saudara kamu, dan berbaktilah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat.
11. Hai orang-orang yang beriman ! janganlah segolongan memperolok-olok segolongan, (kerana) boleh jadi adalah mereka itu lebih baik dari mereka ini, dan janganlah (segolongan) perempuan (memperolok-olok segolongan) perempuan, (kerana) boleh jadi  mereka itu lebih baik dari mereka ini, dan janganlah kamu mencela orang-oranng (diantara) kamu, dan janganlah kamu berpanggilan dengan gelaran-gelaran (yang jelek), kerana sebusuk-busuk nama ialah (pangilan) yang buruk sesudah (mereka) beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu ialah orang-orang yang melewati batas.
12. Hai orang-orang yang beriman ! jauhi lah kebanyakan dari sangkaan, (kerana) sesungguhnya sebahagian dari sangkaan-sangkaan itu dosa, dan janganlah kamu mengerti-mengerti dan janganlah sebahagian dari kamu mengumpat sebahagian, apakah suka seorang dari kamu memakan daging bangkai saudaranya ? maka (tentu) kamu jijik kepadanya ! dan berbaktilah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang.
13. Hai manusia ! sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah jadikan kamu beberapa bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan, sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah yang sebakti-bakti nya dari antara kamu, sesungguhnya Allah itu yang mengetahui, yang sabar.
14. Berkata orang arab gunung; “kami telah beriman”, katakanlah; “kamu belum beriman”, tetapi hendaklah kamu berkata; “kami telah menyerah diri”, kerana belum masuk iman kedalam hati-hati kamu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya ia tidak akan kurangkan sedikit pun dari (ganjaran) amal-amal kamu (kerana) Allah itu pengampun, panyayang”.
15. Mukmin itu tidak lain melainkan orang yang beiman kepada Allah dan Rasulnya, kemudain mereka tidak ragu-ragu dan (mereka) berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka dijalan Allah, merekalah orang-orang yang benar.
16. Apakah kamu mahu beritahu kepada Allah tentang iman kamu, pada hal Allah mengetahui apa-apa yang dilangit-langit dan apa-apa yang dibumi, dan Allah itu mengetahui tiap-tiap suatu.
17. Mereka menanggap tealh berbudi kepada mu dengan sebab mereka masuk Islam, katalah; “janganlah kamu sebut-sebut keislaman  kamu sebagai telah berbudi kepada ku, bahkan Allah (berhak) menyebut budinya atas kamu, lantaran ia telah pimpin kamu kepada beriman, jika adalah kamu orang-orang yang benar.
18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ghaib dilangit-langit dan dibumi, dan Allah itu melihat apa-apa yang kamu kerjakan. 

[Ulasan][Penutup][Previous][Next]